ปิดรับสมัคร /อบรมโครงการอบรมการผลิตสื่อการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Moodle และการใช้ eDLTV (23-24 มีนาคม พ.ศ. 2560)

14 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการอบรม

-- ประกาศ ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรม เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ามาครบตามจำนวนแล้ว ---      

 ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการพัฒนาครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการผลิตสื่อการสอนแบบ e-Learning และ eDLTV กิจกรรม อบรมการผลิตสื่อการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Moodle และการใช้ eDLTV แก่ครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หากท่านต้องการทำสำเนาสื่อการสอน eDLTV ให้ท่านนำ External Harddisk ขนาด 2 TB. มาด้วย

          สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนภัทร นาคิน  เบอร์โทรศัพท์ 073-299636 ต่อ 23200 สมัครผ่านระบบออนไลน์ เข้าสู่เว็บไซต์ http://gg.gg/edlregis60-2 ให้กรอกรายละเอียด และคลิกปุ่มส่งฟอร์ม (ท่านสามารถดาวโหลดเอกสารแนบได้ตามไฟล์แนบมานี้)

รายละเอียดเพิ่มเติม

เป้าหมาย
    ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนของรัฐและเอกชนและบุคลากรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 30 คน


วิธีการฝึกอบรม  
    บรรยาย ฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
-    การใช้งานบทเรียน e-DLTV
-    การใช้และผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่งด้วย Moodle

วัน เวลาและสถานที่อบรม
    ระหว่างวันที่ 23 – 24  มีนาคม พ.ศ.2560
    เวลา 08.30 - 17.00 น.   
    ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การรับสมัคร
รับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 มีนาคม 2560 โดยมีวิธีการสมัคร ดังนี้
    1. กรอกใบสมัครแบบตอบรับเข้าอบรม ส่งกลับมาตามที่อยู่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (eDLTV) 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 หรือส่งมาที่ e-Mail : [email protected]
    2. สมัครผ่านระบบออนไลน์ เข้าสู่เว็บไซต์ http://gg.gg/edlregis60-2 ให้กรอกรายละเอียด และคลิกปุ่มส่งฟอร์ม
    หมายเหตุ รอการตอบกลับจากทีมงานเพื่อยืนยันการสมัครก่อน ท่านที่สมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมก่อน

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
1. ค่าสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม คนละ 300 บาท
2. ให้ชำระเงินค่าสมัครลงทะเบียน หลังจากที่ได้รับการยืนยันจากผู้จัดอบรม ภายใน 3 วัน โดยโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี น.ส.รัตนาภรณ์ ศรีหาพล ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา เลขที่บัญชี 909-1-57649-9
3. เมื่อท่านโอนเงินแล้ว ให้แจ้งชื่อผู้สมัครและส่งสำเนาหรือถ่ายภาพสลิปการโอนเงินมาที่ e-Mail : [email protected] 
4. ท่านสามารถชำระเงินค่าสมัครลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 25 (อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ) ผู้เข้าอบรมจากส่วนราชการ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ  พ.ศ. 2549
หมายเหตุ 
1. ก่อนชำระค่าสมัครลงทะเบียน ให้รอคำตอบกลับ การยืนยันเข้าร่วมการอบรม จากผู้จัดอบรมก่อน ก่อนชำระค่าสมัครลงทะเบียน
2. รับใบเสร็จรับเงินค่าสมัครลงทะเบียน ในวันจัดอบรม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
    ท่านสามารถติดตามข่าวสารการอบรม และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://ccenter.yru.ac.th/ite  (ข่าวการอบรม)

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด