บุคลากร

นายธนภัทร นาคิน
(หัวหน้างาน)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23201)

อีเมล์ : thanapat.n@yru.ac.th


นายซุลกิฟลี ยิงทา
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22405)

อีเมล์ : zulkiflee.y@yru.ac.th


นางสาวฟาติน สะนิ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23202)

อีเมล์ : fatin.s@yru.ac.th


นายศิวกร มาศหิรัญ
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073299363 (23200)

อีเมล์ : siwakorn.m@yru.ac.th


นายสมยศ ดีวิจิตร
(เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23203)

อีเมล์ : somyot.d@yru.ac.th