บุคลากร

นายธนภัทร นาคิน
(รักษาการหัวหน้างาน)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23200)

อีเมล์ : thanapat.n@yru.ac.th


นายซุลกิฟลี ยิงทา
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22405)

อีเมล์ : zulkiflee.y@yru.ac.th


นายมะอูเซ็ง กอแล
(เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23305)

อีเมล์ : ma-ou-seng.k@yru.ac.th