แบบประเมินระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

15 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญทุกท่านร่วมตอบแบบประเมิน..
"แบบประเมินระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" จำนวน 2 ระบบ ได้แก่
1. ระบบบุคลากร (HTM) Clik..
2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-documents) Clik..
3. ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (YRU e-Learning) Clik..