ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมร่วมกับงานพัสดุเพื่อปรึกษาการพัฒนาระบบ YRU-ERP เวอร์ชัน 2

5 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นางโซฟีนา ลาเม็ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำทีมพัฒนาระบบ YRU-ERP เวอร์ชัน 2 และคุณอาซัน เบญบุสริน ผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบ YRU-ERP เวอร์ชัน 2 ลงพื้นที่งานพัสดุ เพื่อปรึกษาการพัฒนาระบบ YRU-ERP เวอร์ชัน 2 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบงานพัสดุ โดยได้รับความร่วมมือ นำทีมโดยหัวหน้างานพัสดุ คุณทิชากร ทัศนเบญจกุล และทีมงาน