ประชุมกิจกรรมประกวดเว็บไซต์หน่วยงาน ครั้งที่ 1/2561

1 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2561 กิจกรรม "ประกวดเว็บไซต์หน่วยงาน" ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีอาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 18 คน วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมการประกวดเว็บไซต์ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการใช้งานเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยและเป็นที่ยอมรับของชุมชน