รับสมัครอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 "การใช้งาน Google Apps for Education (G Suite) วันที่ 5-6 มี.ค. 61 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวด่วน