ประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของหน่วยงาน

24 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ได้เชิญคณะกรรมการเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของหน่วยงานส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของหน่วยงาน โดยอาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ และคณะกรรมการที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 14 คน ณ ห้องประชุมกะมูดู ชั้น 5 ห้อง 509 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา