ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครั้งที่ 10/2560

3 พฤศจิกายน 2560 (ฟาติน สะนิ) กิจกรรมล่าสุด

ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (502) ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 2 พ.ย. 2560  ในเรื่องภารกิจของงานในปีงบประมาณ 2561