บุคลากร

นางสาวโซฟีนา ยะขุ
(รักษาการหัวหน้างาน)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (22203)

อีเมล์ : sofina.y@yru.ac.th


นายรอปิมิง แมะเราะ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22201)

อีเมล์ : ropiming.m@yru.ac.th


นางสาวฟาติน สะนิ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (223000)

อีเมล์ : fatin.s@yru.ac.th


นายนิรุซดุดดีน มะเต๊ะ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (22202)

อีเมล์ : nirusduddin.m@yru.ac.th